HELLO
HELLO! #HelloItsMe

Početkom godine HZZ je na svojoj stranici objavio uvjete za ostvarivanje prava na potpore za samozapošljavanje i potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno. Dakle, sada je pravo vrijeme da krenete u poduzetničke vode!

Poticaji za samozapošljavanje

Riječ je o potpori koja uvelike doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, kao i razvoju gospodarstva. U razdoblju od 2016. godine, pa do kraja 2023. godine u potporu je uključena gotovo 41.000 osoba, na što je utrošeno oko 370 milijuna eura. Potpora se nastavlja provoditi i u 2024. godini, a na vama je da to iskoristite!

Kad su u pitanju poticaji za samozapošljavanje, visina subvencije, prihvatljive djelatnosti te ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora za samozapošljavanje za ovu godinu su ostali nepromijenjeni, uz jednu razliku: podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije do sada su mogli ostvariti potporu u iznosu do 15.000 eura bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju, što više nije slučaj.

U 2024. godini, uz mjeru samozapošljavanja, i dalje će se provoditi podmjera samozapošljavanja Zeleno/digitalno, a koja za cilj ima, kroz otvaranje novih radnih mjesta putem samozapošljavanja, doprinijeti zelenoj/digitalnoj tranziciji (3 skupine korisnika: do 20.000 €, do 15.000 € i do 10.000 €). Također, vrijedi znati da će se i dalje provoditi mjera „Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku“, za korisnike potpore za samozapošljavanje u 2024. godini.

Osnovne informacije o navedenoj mjeri

Korisnici mjere mogu biti isključivo nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a. Potpora se dodjeljuje za jednu glavnu djelatnost, a visina potpore ovisi o vrsti djelatnosti – postoje 3 skupine korisnika (do 15.000€, do 10.000€ i do 7.000 €).

Kao i do sada, važno je da prijavitelj ima prethodno radno iskustvo i obrazovanje u djelatnosti u kojoj se samozapošljava. Prijavitelj izrađuje Poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva, a isti čini sastavni dio prijave na mjeru samozapošljavanja.

Mjeru ne mogu koristiti osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva. Mjeru ne mogu koristiti i osobe koje su već jednom koristile mjeru za samozapošljavanje. Također, korisnici mjere ne smiju imati blokirane privatne račune.

Za potpore za samozapošljavanje moguće je aplicirati do 30. rujna 2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava!

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.). Potpora za samozapošljavanje se može dodijeliti za tri skupine korisnika:

SKUPINA do 15.000,00 EUR

(C) Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

SKUPINA do 10.000,00 EUR

(C) Prerađivačka industrija (odjeljci 10-24)

(J) Informacije i komunikacije

SKUPINA do 7.000,00 EUR

(D) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno se može dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. SKUPINA do 20.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. SKUPINA do 15.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) Informacije i komunikacije

3. SKUPINA do 10.000,00 EUR

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Priručniku o zelenim i digitalnim radnim mjestima možete pristupiti na ovoj poveznici!

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Prihvatljivi troškovi

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa (unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

b) varijabilnog iznosa (razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, 4 kategorije: kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.), kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti), kupnja franšiza.

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore. Također, naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju: biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu; odgovarati realnim tržišnim cijenama; biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi.

Koje su obveze korisnika?

Što se obveza korisnika ove potpore tiče, potrebno je sljedeće:

  • Tijekom 24 mjeseca održati poslovanje i biti zaposlen u subjektu za koji se dobila potpora,
  • namjenski utrošiti varijabilnu svotu potpore sukladno dostavljenom troškovniku te navedeno dokazati,
  • vratiti onaj dio isplaćenog varijabilnog dijela potpore za koji nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku ili isti nisu prihvatljivi,
  • označiti sufinanciranu opremu skuplju od 1.500,00 eura s natpisom “Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje” koji sadrži logo HZZ-a i lentu s oznakama EU,
  • ostvariti ukupni promet u iznosu od najmanje 50% iznosa potpore od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca.

Ako prekršite ugovorne obveze (zatvaranje poslovnog subjekta, odjave iz radnog odnosa, itd.) možete očekivati kaznu: vraćanje ukupnog iznosa potpore (ukoliko je isto nastalo tijekom prvih 12 mjeseci) ili vraćanje ukupnog varijabilnog dijela i 50% fiksnog dijela (ukoliko je isto nastalo tijekom druge godine mjere).

Možete sudjelovati i na radionici za samozapošljavanje, a termine možete vidjeti na navedenom linku! Napomena: Pohađanje radionice donosi 5 bodova koji će dodatno ojačati vaš poslovni plan.

Na kraju…

Ima tu još mnogo bitnih informacija, ali ipak, za početak – ako želite ostvariti potporu, najvažnije je razraditi poslovnu ideju i još bolje ju predstaviti u poslovnom planu te razraditi troškove iste. Nemojte se misliti – povucite bespovratna sredstva za samozapošljavanje i realizirajte svoj biznis!

Knjigovodstveni servis ŽACstar stoji vam na raspolaganju ukoliko vam treba pomoć pri apliciranju za bespovratna sredstva.

Nadamo se da vam je ovaj članak bio poučan i koristan te da će vam pomoći da jednostavnije prođete kroz proces samozapošljavanja i dobivanja poticaja. Hvala vam na čitanju – vaš Knjigovodstveni servis ŽACstar!

druge vijesti