HELLO
HELLO! #HelloItsMe

Naravno, možda već znate sve pojedinosti o paušalnom obrtu, pa ćete sljedeći podnaslov vrlo vjerojatno brzinski pre-scrollati, ali vjerujte nam – sama srž ovog članka će vam itekako biti od značaja ako vam je plan ubrzo otvoriti paušalni obrt!

Pa krenimo redom…

ŠTO JE TO PAUŠALNI OBRT?

Jedan od najpopularnijih načina za početak bavljenja poduzetništvom je upravo paušalni obrt. Iako ima svoja izvjesna ograničenja, mikropoduzetnici ga najčešće koriste ako nemaju dodatnih zaposlenih ili značajniji promet.

Paušalni obrt je vrsta poslovnog subjekta koji je u suštini klasičan obrt, ali se oporezivanje vrši paušalno – dakle razlika između klasičnog i paušalnog obrta nastaje s porezne strane. Veliki broj ljudi se odlučuje na otvaranje upravo paušalnog obrta jer su davanja državi malena, a potreba za vođenjem papirologije doista minimalna. Paušalni obrtnici porez plaćaju kvartalno – dakle 4 puta godišnje, svaka 3 mjeseca, a iznos poreza ovisi o razredu zarade u kojem se taj obrt nalazi. Visina razreda ovisi o tome kolika su primanja obrta – što je veća zarada, to je i veći iznos poreza.

Kako bismo vam olakšali sami početak bavljenja poduzetništvom, u nastavku ćemo vas upoznati sa postupkom otvaranja navedenog oblika poslovanja.

Idemo – korak po korak!

KOJI SU KORACI VAŽNI KOD OTVARANJA PAUŠALNOG OBRTA?

Odabir imena, djelatnosti i sjedišta obrta

Naziv pod kojim posluje obrt (tvrtka) ima oznaku obrta, ime i prezime obrtnika te sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Sam obrtnik, odnosno vi određujete naziv obrta, baš kao i djelatnost obrta – sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Možete odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna. Postoje slobodni, vezani i povlašteni obrti. Za sjedište obrta potrebno je staviti mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje vi odredite. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem vi (obrtnik) imate prebivalište odnosno boravište.

Prijava za upis u Obrtni registar

Osnovati obrt možete u nadležnom uredu ili putem sustava e-obrt! Ispunite OR obrazac te ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu. Vijest koja će vas zasigurno razveseliti – otvaranje obrta je sada u potpunosti besplatno. Pritom prilažete ugovor o zakupu poslovnog prostora ili, ukoliko je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, izjavu o ustupanju poslovnog prostora na korištenje i vlasnički list.

Otvaranje žiro računa u banci

S osobnom iskaznicom, rješenjem, obrtnicom i žigom otiđite u banku otvoriti poslovni žiro račun. Vjerojatno će vas dočekati dosta papirologije koju je potrebno ispuniti, ali ovisno od banke do banke, proces otvaranja poslovnog računa može biti složeniji ili jednostavniji. Po novom Zakonu, od sada možete koristiti i svoj osobni račun za potrebe poslovanja svog paušalnog obrta, no preporučamo vam da ipak razdvojite svoje osobne i poslovne financije!

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obrt je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebno je kupiti sljedeće obrasce u Narodnim novinama: Tiskanica M – 11P i Tiskanica M – 1P. Na navedenim obrascima popunite osnovne podatke te stavite svoj potpis. Prilikom predaje navedenih obrazaca potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: Preslika rješenja o početku poslovanja obrta. Nakon što ste napravili upis u mirovinsko osiguranje, ono automatski vrši vaš upis u zdravstveno osiguranje. Paušalni obrtnici koji rade kod drugog poslodavca se ne prijavljuju u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, već to ide automatski.

Porezna prijava

U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO koji se može kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s web stranica Porezne uprave.

Poslovne knjige

Kao obrtnici vlasnici paušalnog obrta bit ćete dužni imati i predavati sljedeće dokumente:

Knjigu prometa u kojoj se bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa možete voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku.

PO-SD obrazac predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu godinu poslovanja u kojem se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza.

Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta.

Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.

Obvezni porezi i doprinosi

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika. Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu za novog poreznog obveznika koji započinje obavljati djelatnost, godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2023. godinu utvrđuje se u 5 razina koje možete pročitati ovdje.

Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, i to u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza. Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

JEDNOSTAVNO JE, ALI MOŽE I JOŠ JEDNOSTAVNIJE!

Ako nemate vremena pretraživati što je sve i kako potrebno napraviti za otvorenje paušalnog obrta, najbolje je potražiti pomoć ili savjet. Knjigovodstveni servis ŽACstar vam uvijek stoji na raspolaganju!

Nemojte srljati u ovaj postupak sami ako ne znate što treba. Stvorit ćete si nepotrebne muke i stres. Tu smo za vas na samom početku kao savjetnici, a nadalje i kao knjigovođe, tj. partneri koji vam pomažu i vode poslovanje do zvijezda!

Krenite u poduzetničke vode na pravi način, koncentrirani na posao i bez početničkih grešaka!

Nadamo se da vam je ovaj članak bio poučan i koristan te da će vam pomoći lakše uploviti u poduzetnički svijet! Hvala vam na čitanju – vaš Knjigovodstveni servis ŽACstar!

druge vijesti